Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Za predsjednika Savjeta je izabran gospodin Danko Relić, a za zamjenicu gospođa Nikolina Klaić.

Opširnije...
Dug iz 2004. godine prema banci po izvansudskoj ovrsi, pravomoćno 13.02.2010.

EOS Matrix kupuje moj dug 2016 godine. Dug iz 2004. godine prema banci po izvansudskoj ovrsi, pravomoćno 13.02.2010. (što znači suda vidjelo nije, kao ni ja ovrhu poštom potpisanu od strane mene)

Sjedaju mi ponovo na račun 2018. u 8 mjesecu (jer su one 3 jadne mjere izmjene ovršnog zakona poremetile redoslijed naplaćivanja pa se Eos odmah sa zadnjeg mjesta ugurao na naplatu!!) sa iznosom uvećanim i blokiraju me za 9.008,90 kn.
Na dan 29.08.2018. dug je iznosio 8.778,47 kn na Fini.
Poštom mi Matrix šalje poziv na suradnju 10.09.2018. sa iznosom duga 7.596,04 kn.

Igranje na dvije strane.

Započnem plaćanje 14.11.2018. sa 313 kn (to su klepili višak nakon otplaćene zadnje rate prethodne ovrhe..samo su se ugurali i nastavilo se skidati sa računa. Nadalje mjesečno skidaju u prosjeku 950 kn, uskrsnicu 200 kn i božićnicu 750 kn…što na današnji dan zbroja iznosi 8.863 kn. Mislila sam da sam ja svoj dug prema njima otplatila, ako ne i preplatila, ali neee, dužna sam još 1487.98 kn. Baš je sjebana ta matematika, nije lako zbrajati njihove gluposti. 
Primjetiti ćete na današnjem izvadku kako uopće nije navedeno kome je uplaćeno sve prije 15.05.2019. a tog datuma je uplaćeno samo 1,41 kn a uredno je sa plaće skinuto 950 kn.

Snađi se druže, ko te beje

4 sata na telefonu zivkajuću kome da jebem mater, odgovora nema.. Besplatni telefon fine nema pristup podacima i to saznam nakon 6 poziva i sat i pol čekanja do jebenog javljanja operatera!! Lopovi sve vam po spisku, stoko uhljebnička. I opet sutra posjet fini..i to baš FINI posjet! 
Lijepa naša opljačkana.

 

Martina Matić

Plus hosting - banner

Završetak projekta "POTROŠAČKA ŠKOLICA"

 


Udruge "MREŽNICA": Prije godinu dana započela je provedba projekta “Potrošačka školica”.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...