Djelatnici ZHM heroji

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


"Pamučne, perive maske“ nemaju propisana svojstva zaštite, nemaju EU izjavu sukladnosti

Opširnije...
 
Privredna banka Zagreb: Odluka o promjeni naknada u platnom prometu - Regulativa (Eu) 924/2009

Na internetskim stranicama PBZ d.d.: https://www.pbz.hr/uvjeti-poslovanja/pravne-osobe/naknade.html nalazi se novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte, koji stupa na snagu 15.12.2019.

Cjenik je u potpunosti usklađen s izmjenama i dopunama Regulative (EU) 924/2009 kojom se izjednačavaju visine naknada za iste tipove nacionalnih i prekograničnih transakcija u valuti euro i nacionalnih transakcija u kunama.

Od značajnijih promjena izdvajamo:

  • izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama unutar Banke na razini 1,70 kn po nalogu
  • izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama prema trećim bankama na razini 2,50 kn po nalogu
  • izjednačavanje naknade za nacionalne i prekogranične priljeve u valuti euro i nacionalne priljeve u kunama iz trećih banaka na razini 0,80 kn po transakciji
  • izjednačavanje naknade za nacionalne i prekogranične priljeve u valuti euro i nacionalne priljeve u kunama, donesenih na papiru u prostorije Banke. Nalozi inicirani na ovaj način naplaćivat će se, ovisno o tipu transakcije, jednako kao i gore navedene transakcije, uvećane za jedinstvenu Naknadu za zaprimanje i obradu naloga na papiru, koja iznosi 10 kn po transakciji.

U skladu s gore navedenim promjenama osnovnih naknada, te zbog prilagodbe strukturi troškova koje Banka ima u procesu izvršenja predmetnih transakcija usklađene su i ostale naknade sličnog tipa, koje se mogu, po iznosu, ponešto razlikovati od osnovnih naknada.
U cilju prilagodbe troškovnoj strukturi, promijenjena je i naknada za održavanje računa, te naknada za uplatu gotovine u poslovnicama Banke, dok su uplate gotovine na ostalim kanalima (dnevno-noćni trezori, pametni sefovi, uplatni bankomati) ostale nepromijenjene.

S poštovanjem,
Vaša Privredna banka Zagreb d.d.

Plus hosting - banner

Godišnje bacimo oko 400 tisuća tona hrane i namirnica! Više od polovice prehrambenog otpada u cijeloj Europskoj uniji nastaje u kućanstvima. U Hrvatskoj se godišnje baci oko 400 tona zdravstveno ispravnih namirnica.

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

15. ožujka – Svjetski dan prava potrošača

 

Potrošači su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...