Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Države članice imat će 24 mjeseca od stupanja direktive na snagu da je prenesu u nacionalno pravo

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

#budimoodgovorni

Ogrjevna sezona je pragu, počinje borba za svakog krajnjeg kupca toplinske energije.

U članku internetskog portala https://www.24sata.hr u članku pod naslovom "Bliži se sezona grijanja: Skupo je i teško odvojiti se od toplane" objavljenom u ponedjelja 23.09.2019. godine autorica između ostalog iznosi tvrdnu: "No i kad se netko odvoji od toplane morat će im i dalje plaćati fiksni dio, naknade. Jednake kao i kad se grijao, a ovise o vrsti potrošnje i kupca", što je neistina i nepoznavanje Zakona o tržištu toplinske energije kao i potrošačke sudske prakse u Hrvatskoj. 

U najmanju ruku to je nestručni članak, pače liči na antireklamu izdvajanja iz sustava centralnog grijana, da "slučajno ne bi nekome palo na pamet". Kao da su sadržaj članka (informacije potrošačima) dali pružatelji javne usluge distribucije toplinske energije. 

Zakonom o tržištu toplinske energije (ZTTE) čl. 45 je propisan način izdvajanja iz sustava centralnog grijanja.  No u ZTTE ni u jednoj odrednici toplane (bili u ulozi proizvođača, distributera ili kupca toplinske energije) NISU ovlaštene sa ocjenu pravilnosti izdvajanja iz SCG, pa stoga nemaju ovlast tumačenje pravilnosti izdvajanja. 

U čl. 45 ZTTE navedno je 6 radnji koje mora organizirati krajnji kupac (potrošač). Kad prikupi svu dokumentaciju preko ovlaštenog predstavnika stanara dostavlja izjave izvođača radova i projektanta upravitelju zgrade/građevine koji je čuva i kao obvezni su prilog opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava. 

U istom članku st. 8. jasno definira da nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije.

Izvješćivanje i dostava dokumentacije obveza je kupca.

Kako ZTTE nije u Hrvatskoj nije uspio uspostaviti TRŽIŠTE TOPLINSKE ENERGIJE" usluge grijanja se nastavljaju po odrednicama starog zakona o Proizvodnji i distribuciji toplinske energije, na način da su se toplane proglasile i registriale kao: proizvođač, distributer i kupac toplinske energije, naravno uz blagoslov JLS (vlasnici) i šutnju Vlade RH tj. resornog ministarstva, te uz pogodovanje HERA-e, koja se pojavljuje kao tumač ZTTE, što je protuzakonito. 

BITNO JE ZAPAZITI, DA SE NIGDJE NE OVLAŠĆUJU TOPLANE DA PRIHVATE ILI ODBIJU IZDVAJANJE, a što si one uzimaju za pravo.  Naime toplane (kupac toplinske energije) sklapa ugovor za dostavu toplinske energije do zajedničke podstanice, koji potpisuje ovlašteni predstavnik stanara. Kupac (toplana) ne potpisuje ugovor sa svakim krajnjim kupcem (potrošačom), pa tako nema ni ovlast određivati kako će i što u zgradi plaćati, to uređuju stanari-suvlasnici Međuvlasničkim ugovorom.

Potrošačka sudska praksa pokazuje da je izdvajanje iz SCG, u naravi raskid ugovora s Kupcem (toplanom) i izdvojeni krajnji kupac po izdvajanju nema više nikakve obaveze prema toplani.  Posebno ne mora plaćati FIKSNI dio, jer Uredba dozvoljava da čak 90% cijene može biti prema površini grijanja, znači fiksni dio, a samo 10 % promjenjivi, plaćanje prema očitanju razdjelnika topline. To određuju stanari suvlasnici Međuvlasnikim ugovorom.

ZTTE u istom čl. st. 9 definira da je Krajnji kupac poslije izdvajanja dužan je plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu. Ovu odrednicu neke toplane zlorabe, pa i dalje terete potrošača da plaća dio zakupljene snage, koju je zakupila zgrada pri sklapanju ugovora. No, oni koji iole poznaju fiziku znaju što čini toplinsku energiju te da se toplina bez snage, a niti snaga bez topline ne može isporučivati, pače niti primati ako je krajnji kupac odrezao radijatore. Pa prema tome nema usluge ni plaćanja. 

Odrednica da se plaćaju svi troškovi osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu, posije izdvajanja znači da se krajnjeg kupca (potrošača) ne može osloboditi plaćanja održavanja zajedničke podstanice i instalacije, te grijanja zajedničkih prostorija. To se u pravilu plaća preko pričuve, te nema osnove da se toplani plaća bilo kakav paušal (snaga). 

Toplane se grčevito bore da se potrošači ne izdvajaju iz SCG, iz bojazni da će se ugasiti politička uhljebilišta. Naime, ekonomski ne neopravdano se grijati preko SCG ako je i do 15 puta (da puta ne %) skuplji oblik grijanja nego bilo koji drugi oblik grijanja. Zajedničko grijanje ima smisla ako je jeftinije od pojedinačnog. 

Točno je hrvatsko pravosuđe još luta na području zaštite potrošača, te što ne poznaje i ne priznaje Zakon o zaštiti potrošača. Još nijedna presuda nije donesena u korist ili protiv potrošača temeljem Zakona o zaštiti potrošača. Pa se tako događa (primjer iz Karlovca, identitet potrošača poznat uredništvu) da se potrošač (krajnji kupac) izdvojio iz SCG 2013. godine, te je sudski oslobođen od bilo kakvog plaćanja Gradskoj toplani za 2013., 2014.,2015., i 2018. godinu, a za 2017. godinu se obvezan platiti kao da se nije izdvojio, te je 2019. sudski spor još uvijek u tijeku. 

Toplane u pravilu gube sporove s potrošačima koji su se izdvojili, a toplane ih žele zadržati u vazalnom odnosu, ali uporno vode sudske sporove, jer naravno sporove ne vode svojim novcem, nego novcem potrošača korisnica (skuplje grijanje), a i koriste sudove za zastrašivanje potrošača, da im ne bi palo na pamet izdvajanje. 

Zanimljivost provedbe politike zaštite potrošača je što su mediji odjednom puni "stručnjaka" za zaštitu potrošača, koji često daju površne, nedorečene i djelomične informacije, koje su u naravi dezinformacije i stvaraju zabludu kod potrošača, pa i trgovaca.  Time se krši temeljno pravo potrošača da ima pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju, temeljem koje može donijeti najpovoljniju odluku za sebe. 

Resorna ministarstva ne daju nikakve informacije potrošačima o njihovom pravima i obavezama, osim informacije gdje se žaliti. Sudovi ne poznaju Zakon o zaštiti potrošača, i ne postoje Potrošački sudovi u Hrvatskoj. Civilni sektor na području zaštite potrošača je mjerama resornog ministarstva potpuno pasiviziran, pa nije ni čudno što se javljaju u medijima "potrošački savjetnici", čija stručnost je u najmanju ruku upitna, te daje opravdanu sumnju da to "službena državna politika dezinformacije potrošača".

Nitko nema pravo reći potrošačima da nema smisla boriti se za svoja potrošačka prava !

Željko Tomašić
Voditelj MICP

Plus hosting - banner
 


Sitnice poput omiljene čokoladice ili čak i pelene za bebu pomoći će joj više nego što mislite.

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

Hrvatska po potrošnji pretposljednja u EU

 


Hrvatska po potrošnji i BDP-u po stanovniku pretposljednja u Europskoj uniji

Opširnije...

Prvi Prelog sa 66 posto, Zagreb na 17, a Split na manje od četiri

 


Prema rezultatima u odvajanju komunalnog otpada, čak 11 ih je iz Međimurske županije.

Opširnije...

Europski sud donio presudu oko kredita

 


Europski sud presudio da banke ne smiju troškove ugovaranja svaliti na klijente

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...