Doznajte koje usluge pokriva HZZO, a za koje ćete morati posegnuti u novčanik.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Pozivamo trgovce i potrošače da stanemo na kraj bezrazložnom podizanju cijena.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

 


UZP Kutina u zaštiti potrošača: Novi računi za plin veći i nekoliko puta za male potrošače

Novi računi za plin veći i nekoliko puta za male potrošače

U poštanskim sandučićima potrošači su ovih dana dobili račune za potrošnju plina tvrtke E.ON za mjesec travanj po novim cijenama te se unatoč najavama neugodno iznenadili iznosom koji je za male potrošače bio dva do tri puta veći u odnosu na protekli mjesec. Obzirom na upite i javljanje građana, na primjeru računa potrošača koji nema veliku potrošnju plina (oko 6 m³), pojasnit ćemo strukturu računa. Inače, na distribucijskom području Moslavine Plin d.o.o. (Kutina, Popovača i Velika Ludina) potrošače opskrbljuju tvrtke E.ON Plin d.o.o. koja posluje po tržišnim uvjetima i tvrtka Gradska plinara Zagreb koja ima regulirane cijene (HERA). Za račune GPZ još nismo dobili pritužbe, pa ukoliko ih imate, javite nam se porukom.

PRIMJER RAČUNA ZA MALOG POTROŠAČA – E.ON

Na računu E.ON vidljivo je da je obračunata nova cijena plina bez PDV i subvencije od 0,42978 + 0,0287 za utrošena 59 kWh što iznosi 27 kn, fiksna naknada od 43 kn te su obračunate mjere Vlade (subvencija od 0,1 kn/kWh i PDV 5%) što iznosi ukupno za platiti 67,60 kn. Fiksna naknada od 43 kn (30 + 10 +3) čini veći dio računa ovog malog potrošača (kako se ona obračunava jednako i malim i velikim potrošačima, veći potrošači imaju manji udio naknade u svom računu). Naknada je u proteklom mjesecu iznosila 14 kn (1 + 10 +3). Naknada je sada veća 3 puta!

Ako bismo ovaj račun USPOREDILI S PROTEKLIM MJESECOM po cijeni od 0,18886 + 0,0278 = 0,21666, za istu količinu od 59 kWh platili bismo 12,78 kn, što je u odnosu na 27 kn (bez subvencije i poreza 5%) razlika od 14,22 kn ili povećanje cijene za 111 % (više od duplo). Prema starom računu i porez od 25 % na cijenu od 12,78 te naknadu 14 kn (1+10+3) račun bi iznosio ukupno 27,45 kn. Novi račun, ponajviše zbog povećanja naknade, uz sve subvencije i PDV od 5 % za istu količinu plina iznosi 67,60 kn, što je razlika od 40,15 kn ili za 146,3 % ili 2,5 puta! Da nije bilo subvencije i PDV od 5 % račun bi iznosio 87,5 kn (70 kn x PDV 25 %) što bi bila razlika od 60,05 kn ili račun veći 3 puta. Da je naknada ostala ista 14 kn i uz novu cijenu plina umanjenu za subvenciju (0,42978+0,0287-0,1) i uz porez 5 % račun bi iznosio 36,85 kn, odnosno bio bi veći za 9,4 kn ili 34,3 %.

Dakle, umjesto povećanja računa zbog nove cijene plina od 34 % uz staru naknadu, potrošači su dobili račune povećane za 2,5 puta, najvećim dijelom zbog povećanja fiksne naknade 3 puta!

Napomena: UZP Kutina je uputila upit HERA-i vezano za tumačenje Odluke Vlade sa 107. sjednice (11. točka) i obračuna subvencije/poreza, jer smo uočili da neki opskrbljivači subvenciju umanjuju nakon obračuna PDV-a (umjesto obrnuto), pa je krajnja cijena plina za potrošača nešto veća. UZP Kutina je primjenjivala obračun sukladno obračunu koji je objavila za javnost HERA u ožujku 2022. i što smatramo u skladu s donesenom Odlukom Vlade. Po dobivenom odgovoru, obavijestit ćemo javnost.

UZP Kutina

Plus hosting - banner

Diskriminacija potrošača u Karlovcu

 


Udruga KORANA: Otvoreno pismo Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca  

Opširnije...

Povoljna cijena el. energije za obrtnike

 


UZP Kutina obavještava obrtnike, da iskoriste mogućnost smanjenja računa za el. energiju.

Opširnije...

Koliko novca uvijek treba imati kod kuće

 


Stručnjaci za prava potrošača preporučuju da je novac najsigurnije čuvati u sefu.

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...