Djelatnici ZHM heroji

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


"Pamučne, perive maske“ nemaju propisana svojstva zaštite, nemaju EU izjavu sukladnosti

Opširnije...

Piše: Željko Tomašić

--------------------------------

Na osobnom primjeru u borbi za potrošačka prava sa Gradskom toplanom d.o.o. (dalje u tekstu "Toplana") kao aktivist u Pokretu za zaštitu potrošača, namjerno sam prošao katarzu odvijanja iz sustava centralnog grijanja s ciljem da se ovjerim u poziciju "prosječnog potrošača" u borbi za zaštitu potrošačkih prava.

Nakon osma godina borbe po sudovima, nakon osam godina maltretiranja i prijetnji iz Toplane uz svekoliku i svesrdnu pomoć Odvjetničkog ureda "Renata Daskal", te dobivenih svih sporova u pokušaju naplate računa od strane Toplane poslije rezanja radijatora (fizičkog odvajanja iz SCG) uspio sam ishoditi da mi ovih dana stigne obavijest od Toplane, da su me od 01.01.2020. godine izbrisali iz evidencije krajnjih kupaca.  (Original - pdf

Čak i u toj "Ispisnici" Toplana prekoračuje svoje ovlasti. Naime nadležnost Toplane (bilo kao proizvođača, bilo kao distributera, bilo kao kupca) sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije završava u podstanici (mjerni instrument) kod izmjenjivača topline, gdje toplinsku energiju predaju zgradi. 

Instalacija u podstanici i unutrašnja instalacija toplinskog grijanja u zgradi je u vlasništvu stanara-suvlasnika. Toplana može kontaktirati s krajnjim korisnicima preko ovlaštenog predstavnika stanara, kojeg je ZTT obvezao da bude potpisnik kolektivnog ugovora s kojim se ne moraju složiti svi nego 50% stanara-suvlasnika.  To je u suprotnosti s Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i u suprotnosti s Zakonom o zaštiti potrošača, ali je ZTTE tako odredio, pa dok se ne primijeni treba se poštivati. 

Iz Ispisnice je razvidno da Toplana uvjetuje kako ću se ja ponašati u svom stanu. To mogu uvjetovati stanari-suvlasnici.  Izgleda na prvi pogled da je to bahatost Toplane i njenog vlasnika, ali kada se uđe dublje u problem, onda je razvidno da glavni utjecaj na takvo ponašanje imaju nadležne institucije. Naime, resorna Ministarstva za ZTTE i Zakon o zaštiti potrošača šute od stavljanja na snagu zakona. A da poduzimaju bilo što u zaštiti prava potrošača, nema ni spomena. 

HERA se tu pojavljuje kao regulator, te je počela tumači ZTTE i davati naputke Toplani(ama) kao imaju primjenjivati ZTTE, a tek kada sam podigao problem na razinu Hrvatskoga Sabora i isti zatražio očitovanje o ZTTE od HERE, HERA se očitovala da nije nadležna za tumačenje ZTTE. Ali ????? HERA je po ZTTE bila obvezna napraviti Opće uvjete za isporuku toplinske energije, što je učinila, te je uvjetima Toplanu natjerala da de faco ne smije prihvatiti izdvajanje potrošača iz sustava. Ako se i izdvoji da i dalje mora plaćati snagu, koju oni doživljavaju kao paušal. 

ZTTE jasno određuje da potrošač koji se izdvojio iz sustava centralnog grijanja preko ovlaštenog predstavnika obavještava kupca (Toplanu) da više nije korisnik. ZTTE ne predviđa pravo Toplane da prihvati ili odbije izdvajanje, niti da daje suglasnost. ZTTE također određuje da krajnji kupac koji se izdvojio plaća i dalje vezano za toplinsku energiju sve, osim toplinske energije u stanu. To koriste neke Toplane pa potrošačima i kad se izdvoje naplaćuju (nepostojeću) snagu?  I prosječni potrošač zna da je toplinska energija = toplina + snaga. Da je nemoguće preuzeti jedno bez drugog, a ako nema radijatora da je nemoguće preuzeti toplinsku energiju. To prihvaća tek pravosuđe, koje je mom slučaju i slučajevima istomišljenika stvorilo "potrošačku sudsku praksu" - nema usluge, nema plateži. 

Iz ZTTE ova odrednica se odnosi da se izdvojeni potrošač ne može osloboditi plaćanja dijela zajedničke pričuve za održavanje sustava centralnog grijanja u zgradi i troškova grijanja zajedničkih prostorija, jer zajedničke instalacije i prostorije su u suvlasništvu svih stanara, što je sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 

Ukratko o mojoj "Kalvariji" zvanoj "Slučaj Toplana". 

U Karlovcu je početkom 2012. godine propala Toplana d.o.o. nagomilavši velike dugove. Sredinom 2012. godine Grad Karlovac osniva novu firmu pod nazivom "Gradska toplana d.o.o." koja dobija koncesiju od HERE u sumnjivim okolnostima. No Odluka je donesena bez mišljenja Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Karlovca (čl. 25. Zakona o zaštiti potrošača).  Gradska toplana d.o.o. se pojavljuje kao novi subjekt na tržištu, a po nalazu Državnog inspektorata nije ispunila obveze novog subjekta, nije istaknula uvjete poslovanja na mrežnim stranicama niti primjerak ugovora. DI također ustavljuje da je Gradska toplana nezakonito došla do podataka o potrošačima tj. da je te podatke Toplana d.o.o. u stečaju nezakonito dala Gradskog toplani. 

To možda izgleda čudno, kako je to moguće, no u Gradskoj toplani d.o.o. su nastavili raditi ljudi na istim ranim mjestima (osim direktora) na kojima su radili i u Toplani d.o.o. u stečaju. Pa su de faco već u svojim bazama podataka imali sve podatke u potrošačima. 

DI je ustvrdio da Zakon o zaštiti potrošača izrijekom ne zabranjuje korištenje nezakonito prikupljenih podataka, pri tome je potpuno zanemario za Kazneni zakon u čl. 146 predviđa ne male kazne za takvo korištenje podataka.  DORH tu nije našao razloga za postupanje. 

Ja sam nudio u listopadu 2012. godine Toplani svoj ugovor o korištenju toplinske energije, no ista se nikada nije očitovala o njenu, već mi je samo slala račune svaki mjesec, pa čak i kad su imali informaciju da sam odrezao radijatore. 

Ovdje je spin Toplane, a u svih toplana u Hrvatskoj, naime ZTTE im ne omogućava pokretanje tužbe, ako se potrošač izdvojio iz sustava, zbog prije opisanog razloga, pa je Toplana primijenila "fantastičan" hrvatski Ovršni zakon, tj. slala je račune kako da pruža uslugu (to se po Ovršnom zakonu priznaje kao "vjerodostojna isprava"), te kada potrošač ne plati te račune, pokreče postupak prisilne naplate (to zastrašivanje je mnoge potrošače odvratilo od nauma da se izdvoje iz SCG, tj. potrošačima je uskraćeno pravo izbora) i kada se potrošač žali predmet završava na sudu. Tada Toplana angažira vanjska Odvjetnička društva i novcem potrošača vodi spor protiv potrošača.

Dalje institucije sistema ostaju nijemi promatrači s obrazloženjem o nezavisnosti pravosuđa. Pa tako dalje suci pokušavaju proniknuti što je zakonodavac htio reći svojim zakonom. 

Zanimljivo je da u cijelom mom postupku pravosuđe nije željelo primijeniti članak 46. Zakona o zaštiti potrošača. Napomenuo sam da je Gradska toplana d.o.o. bila novu subjekt na tržištu.  Članak 46. kaže: " 

(1) Isporuka robe ili pružanje usluge koje potrošač nije naručio, a za koje bi bio obvezan izvršiti bilo kakvo plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu u smislu odredbi dijela I. glave IV. ovoga Zakona. (2) Ako trgovac suprotno stavku 1. ovoga članka pošalje potrošaču određenu robu ili izvrši određenu uslugu, ta roba ili usluga smatraju se promidžbenim darom trgovca.

Na kraju ovog puta "razvoda prisilnog braka" mislim da vidim u čemu je problem. Jedno je navedeno ponašanje institucija sistema, ali ne savršeno jasno da Hrvatska ima i na području toplinarstva zakone usklađene s Direktivama EU, ali joj sustav ne dozvoljava primjenu. Naime ZTTE jasno definira da su JLS obvezne stvoriti uvjete za funkcioniranje tržišta toplinske energije, na to JLS nisu spremne, osim što je to prilično transparentno provedeno u Varaždinu. Toplane ne primijenjuju Zakon o tržištu toplinskom energijom, nego i dalje rade po Zakonu o proizvodnji, distribuciji i isporuci toplinske energije, koji je u osnovi nastao 60-tih godina prošlog stoljeća kada su u modu došlu glomazni sustavi centralnog grijanja. Tada je to bio revolucionarni napredaka, jer su se smanjili požari, a i bila je jeftina energija za grijanje vode. No sve toplane u Hrvatskoj su ostale na tom stupnju razvoja i koriste vrelovode postavljene prije 60 godina. 

Čemu otpor Toplana i vlasnika (JLS) da potrošači mogu sami odlučivati hoće li se grijati preko SCG ili ne? Iz vrlo jednostavnog i banalnog razloga. Naime firme u vlasništvu ili pretežnom vlasništu JLS su predmet stranačke raspodjele resora. Stranačkim raspodjelom JLS imenuje i direktore tih firmi (Natječaji su samo farsa), a ono što je zapravo najveća kočnica napretka je što u tim firmama rade stranački poslušnici i podobnici, te je to veliku bazen glasova na izborima.

Stoga je jasno, dok politika upravlja trgovačkim društvima da napretka nema. Poznata je stvar u ekonomiji da je država (JLS) najlošiji upravitelj, jer se poslovanje ne vodi po tržišnim načelima te su usluge višestruko skuplje i netransparentnije.  Može li itko, odlučivati što je najbolje za potrošača, osim samog potrošača? 

Potrošač ima univerzalno pravo na pravovremenu, cjelovitu i istinitu informaciju, temeljem koje može donijeti najpovoljniju odluku za sebe. Ja smatram da te to temeljno načelo, posebno na području toplinarstva u Hrvatskoj uskraćeno potrošačima.

Je li to čudno? Pa zapravo i nije. Naime kreator ZTTE je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništava i obrta (kasnije se resor prebacio u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - unazad tri godine) kao resornog ministarstva za zaštitu potrošača.  Slučaj toplinarstva u Hrvatskoj, počev od izdvajanja, nametanja ugradnje razdjelnika topline je kreiran od strane Ministarstva gospodarstva.  Valjda je sada već i laicima jasno da Ministarstvo gospodarstva kao resono za zaštitu potrošača ima veliki problem. Ne moče kvalitetno istovremeno štiti i trgovce i potrošače ili jednostavno MINGPO je u izrazitom sukobu interesa. Dok to Vlada RH ne shvati hrvatski potrošači se na svim područjima sve više tonuti u dužničko ropstvo i energetsko siromaštvo.

 

 

 

 

 

Plus hosting - banner

Godišnje bacimo oko 400 tisuća tona hrane i namirnica! Više od polovice prehrambenog otpada u cijeloj Europskoj uniji nastaje u kućanstvima. U Hrvatskoj se godišnje baci oko 400 tona zdravstveno ispravnih namirnica.

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

15. ožujka – Svjetski dan prava potrošača

 

Potrošači su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...