Preporuke će biti proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove koje će usvojiti konačno mišljenje.

Opširnije...
Plus hosting - banner

Društvo potrošača Međimurja: ‘Građani se najviše žale na HRT i T-com’

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

Piše: Željko Tomašić

--------------------------------

U javnoj retorici ulaska Hrvatske u Euro zonu, postavlja se pitanje gdje su hrvatski potrošači u odnosu na potrošače ostalih članice EU.

U razini 99 posto uskladili smo hrvatski zakonski okvir iz područja Politike potrošača. Danas je ispred nas oko godinu dana do ulaska u Euro zonu. I dok potrošači čekaju ulazak u Euro zonu, trgovci u ovoj sivoj zoni pokrenuli sve mehanizme prilagodbe, a koje potrošači osjećaju kroz svekoliko poskupljenje roba i usluga.

Država još nije donijela propise prilagodbe, te opetovano najveći teret ulaska u Euro zonu nose potrošači.

Ovakvo čekanje, nažalost, otvara trgovcima i davateljima javnih usluga manevarski prostor za opetovanu pojavu nepoštene poslovne prakse na štetu potrošača (opomene, ovršna rješenja prastarih dugova ili “dugova”, nejasni modeli definiranja različitih naknada, fiksnih dijelova mjesečnih računa, nepošteni ili nejasni ugovori, tsunami ovogodišnjih poskupljenja svega i svačega)  

Potrošači imaju prava i imaju obaveze. Imaju pravo na prigovor, na reklamaciju, na odgovor u zakonskom i razumnom roku, te pravo na pravnu zaštitu. Imaju na raspolaganju dva Savjetovališta, financijski slabo kapacitirana, ali postoje zbog njihova informiranja i pružanja pravne pomoći. Mogu preko udruga za zaštitu potrošača dobiti informacije i poduku, važne za njihovu orijentaciju, te ih trebaju koristiti. Trebaju biti ustrajni u ostvarivanju svojih zakonskih prava. U konačnici, godinama poručujemo : „HRVATSKI POTROŠAČ – MORA KONAČNO POSTATI KLJUČNI I GOSPODARSKI ČIMBENIK I REGULATOR NACIONALNOG I EU TRŽIŠTA ROBA I USLUGA“.

U svim strateškim dokumentima iz ovoga područja je lijepo napisano sljedeće: “Zaštita potrošača je područje od javnog interesa i kao takvo osnova je svakog učinkovitog, konkurentnog i pravičnog društva. To nije samo ekonomska kategorija, već i civilizacijska stečevina razvijenih demokracija, uređenih tržišta i sustav vrijednost u stalnom razvoju koji osigurava pravnu zaštitu, sigurnost i zdravlje potrošača. Učinkovit sustav zaštite potrošača u državama članicama Europske unije, SAD-a i Kanade nezaobilazan je dio demokratskoga imidža tih država. U konačnici to je i označnica razine zaštite temeljnih prava i dostojanstva ljudske osobe. U državama uređenih tržišta i izgrađenoga sustava za zaštitu potrošača glas udruga potrošača, javnost i državne institucije slušaju s pozornošću i uvažavaju držeći ih korektivom i glasom naroda“.

Ova retorika niti daje odgovore niti operativna rješenja za aktualne probleme hrvatskih građana : povećava se broja sve složenijih upita i reklamacija potrošača i upozorava nas na drastično narušavanje ravnoteže gospodarskih interesa između potrošača, s jedne strane i trgovaca (davatelja usluga, proizvođača), s druge strane !!!; Tijekom zadnjih godina „Ovršni zakon“ visi ponad glava građana RH poput Damoklovog mača !!!; Neriješeni problemi prije Korona krize multiplicirali su se u raznoraznim varijantama koji stvaraju pravnu nesigurnost i svekoliki nered u životu građana u ova pandemijska vremena !!!

Svjedoci smo predugog vremena rješavanja potrošačkih upita i reklamacija, a odugovlačenje reklamacijskog izvansudskog i sudskog postupka pogoduje trgovcima (nepoštenim) na štetu potrošača, ali i poštenog poslovnog sektora. Postala je opasna pojava tumačenja različitih odredbi propisa po mjeri trgovaca, kršenje procedure tijekom donošenja odluka.

Postupno se podiže razina svijesti potrošača o svojima pravima i obvezama. Obveza svih nositelja zaštite potrošača je sustavno informiranje i educiranje potrošača kao odgovor na današnju dijagnozu „pravnu nesigurnost i svekoliki nered u životu hrvatskih građana“. Redovito, ponavljamo nekoliko poruka:

  • Aktivni građanin je zaštićen potrošač!!!
  • Sustavno informiran, educiran i savjetovan potrošač je subjekt i regulator nacionalnog i EU tržišta roba i usluga!!!
  • Sustavno informiran i educiran i inspekcijski nadziran trgovac je zapreka za kršenje propisa i preduvjet za djelovanje tržišta prema načelima dobre poslovne prakse !!!
  • Obrazovanje potrošača je strateška zadaća države i ulaganje za danas i sutra. Na realizaciji ove zadaće ne smije se štedjeti jer hrvatska država ni lokalna i regionalna samouprava. Hrvatski sustav zaštite potrošača, potrošači i hrvatski potrošački pokret moraju danas biti spremni za ulazak u Euro zonu. Upozoravamo sve nositelje zaštite potrošača: „Ulaganje u obrazovanje potrošača i jačanje učinkovitosti hrvatskoga potrošačkog pokreta, je najučinkovitija zapreka pretvaranju Hrvatske i hrvatskog tržišta u odlagalište nekvalitetne i zdravstveno upitne vrijednosti proizvoda“.
Plus hosting - banner

Provjerite račune i zatražite povrat preplaćenih sredstava

 


UZP Kutina: Epilog s E.on-om: Provjerite račune i zatražite povrat preplaćenih sredstava!

Opširnije...

Ključne riječi koje pokreću prisluškivanje preko mobitela

 


Ključne riječi koje pokreću prisluškivanje preko mobitela! Stručnjak tumači što se zbiva, što poduzeti

Opširnije...

5. paket mjera za zaštitu od rasta cijena

Vlada RH: 5. paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...