Djelatnici ZHM heroji

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


"Pamučne, perive maske“ nemaju propisana svojstva zaštite, nemaju EU izjavu sukladnosti

Opširnije...

Godišnje bacimo oko 400 tisuća tona hrane i namirnica! Više od polovice prehrambenog otpada u cijeloj Europskoj uniji nastaje u kućanstvima. U Hrvatskoj se godišnje baci oko 400 tona zdravstveno ispravnih namirnica.

Pažljivim planiranjem prehrambenih potreba i  prehrambeni otpad možemo smanjiti iskorištavanjem ostataka hrane te pažljivim odvajanjem i kompostiranjem.

Tradicija sjeverozapadnog dijela Hrvatske je i da žitelji koji žive u gradovima,  imaju i vikend kuće i voćnjake na poljoprivrednom i vinogradarskom dijelu županije i tako imaju mogućnost uzgoja vlastite hrane. To je značajno i za ostvarenje cilja održive proizvodnje i potrošnje, smanjenje klimatskih  promjena i smanjenje gladi. Vlastita proizvodnja odnosi se na proizvodnju sezonskih namirnica za osobne potrebe i tako se smanjuje potražnja za istima i posredno dovodi do cilja smanjenja globalne potrebe i proizvodnje. U vlastitim povrtnjacima i voćnjacima kućanska koriste i bio otpad koji sakupljaju u kompostištima u kućanstvima i tako pridonose smanjenju bacanja hrane, stvaranja neželjenog otpada.

Bio otpad se ne baca u miješani komunalni otpad i tako se pridonosi zakonskoj obvezi smanjenja udjela bio otpada u miješanom komunalnom otpadu.  Bio otpad iz vlastitog kompostišta se pretvara u kompost i služi za prihranu u povrtnjaku, cvjetnjaku ili voćnjaku i tako se zaokružuje ciklus održivog razvoja i smanjuje količina otpada te potreba za kupnjom gotovog komposta što opet pridonosi smanjenju potrebe za proizvodnjom i dovodi do očuvanja okoliša.

Budući da kućanstva potrošača vlastitom proizvodnjom voća i povrća štede na troškovima za prehranu, povećavaju svoju ekonomsku moć, a ujedno se smanjuje globalni pritisak na proizvodnju hrane.

Potrošači, planirajte obroke, kupujte racionalno i primjenjujte pravilno odvajanje ostataka i kompostiranje.

Projekt Srdačni prema hrani: educiraj, planiraj i recikliraj provodi udruga Varaždinski potrošač, a sufinancira Europska unija.

Sanja Keretić

Plus hosting - banner

Godišnje bacimo oko 400 tisuća tona hrane i namirnica! Više od polovice prehrambenog otpada u cijeloj Europskoj uniji nastaje u kućanstvima. U Hrvatskoj se godišnje baci oko 400 tona zdravstveno ispravnih namirnica.

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

15. ožujka – Svjetski dan prava potrošača

 

Potrošači su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...