Preporuke će biti proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove koje će usvojiti konačno mišljenje.

Opširnije...
Plus hosting - banner

Društvo potrošača Međimurja: ‘Građani se najviše žale na HRT i T-com’

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva


Tko nameće razdjelnike

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić već je davno najavio da će se raditi novi Zakon o tržištu toplinske energije (ZTTE), a kasnije da će biti napravljene samo izmjene i dopune tog zakona. Iako su svi obećani rokovi prošli, od najavljenih izmjena i dopuna još nema niti traga, a mjerodavni odbijaju reći bilo što vezano uz te izmjene osim za brojne građane najinteresantniji podatak da se od razdjelnika topline ne odustaje unatoč dokazanoj ekonomskoj neisplativosti istih. Isto tako, na nebrojene upite da se otkriju autori još uvijek važećeg ZTTE kao i novih izmjena i dopuna nije dobiven odgovor osim da na izmjenama rade uz djelatnike Ministarstva još i stručnjaci iz EIHP. Dakle, prvi puta se sada iz ministrovih izjava moglo jasno i nedvosmisleno doznati da je EIHP uključen u izradu najnovijih izmjena i dopuna Zakona o tržištu toplinske energije, što se u kuloarima pričalo i ranije. Kako na mrežnim stranicama EIHP postoji među referencama i navod „Nacrti energetskih zakona“ za pretpostaviti je da su ti isti ljudi sudjelovali i u kreiranju kontroverznog Zakona o tržištu toplinske energije iz 2013. godine.

U međuvremenu, prije nekoliko dana, na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljen je nacrt Analize i podloga za energetsku strategiju Republike Hrvatske - ZELENA KNJIGA (original pdf).

Ovaj dokument izradili su stručnjaci Energetskog instituta "Hrvoje Požar" (EIHP) krajem listopada 2018. A iz dijela koji se odnosi na toplinarstvo može se vidjeti sljedeće:

1. U točki 8.3. EIHP navodi "da se u periodu do 2020. očekuje da će se u svim sustavima uvesti individualno mjerenje kod krajnjih potrošača".

Dakle, EIHP potpuno negira i nigdje u ovom materijalu ne navodi da je studija Ekonomskog instituta pokazala da ugradnja razdjelnika nije isplativa, a mjerila tj. kalorimetri još i manje. Ne navode niti odredbu EU Direktive prema kojoj nije potrebno ugrađivati indiuvidualna mjerila ili razdjelnike ako se pokaže da su troškovno ne isplativi. Ne smije se zaboraviti da je studiju od Ekonomskog instituta naručilo upravo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u čijem resoru je i usvajanje energetske strategije Republike Hrvatske.

Nasuprot tome navode da se do 2020. godine očekuje uvođenje individualnog mjerenja, a to podrazumijeva kalorimetre jer su jedino kalorimetri mjerila (razdjelnici topline to nisu).

Iz ovog je gotovo evidentno jasno da je EIHP bio autor uvođenja obaveze ugradnje razdjelnika bez ikakve prethodne studije, ali i sada bez dodatnih argumenata nameće takvu odluku.

Ako to radi EIHP samostalno, tada se postavlja pitanje njihove neovisnosti, nepristranosti i sveobuhvatnosti njihovog djelovanja, što očito ovim primjerom pokazuju da nisu. I ovo nije prvi takav slučaj kad je EIHP u pitanju.

Ako to rade po nečijoj naredbi, postavlja se pitanje po čijoj? I kakav je to onda institut ako radi materijale prema unaprijed postavljenim okvirima? Što je zapravo onda jedan takav institut? Produžena ruka MZOE, toplinarskog lobija ili nekog trećeg?

2. U točki 2.2.5. EIHP navodi: "Odnos kupca toplinske energije i krajnjih kupaca uređuje se ugovorom o potrošnji toplinske energije, a odnos kupca toplinske energije i upravitelja zgrade/građevine ugovorom kojim se određuje izdavanje računa i naplata zajedničkih troškova toplinske energije. Kupac toplinske energije obračunava i naplaćuje individualne troškove isporučene toplinske energije, obračunava naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja i izdaje račun krajnjem kupcu u zgradi/građevini u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu te izdaje račun upravitelju zgrade/građevine radi naplate zajedničkih troškova toplinske energije, koji se smatraju redovnim održavanjem zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i plaćaju se iz zajedničke pričuve suvlasnika zgrade/građevine. Ugovor o potrošnji toplinske energije sklapa se na način da ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem temeljem ovlaštenja koje je dobio od većine suvlasnika koje zastupa u zgradi. Općim uvjetima za isporuku toplinske energije određeno je da se ugovor o potrošnji toplinske energije sklapa za svako obračunsko mjerno mjesto. Odnosi između krajnjih kupaca i ovlaštenog predstavnika suvlasnika i upravitelja zgrade/građevine uređuju se međuvlasničkim ugovorom i ugovorom o upravljanju zgradom."

Drugim riječima, EIHP želi da se fiksni dio računa za isporučenu toplinsku energiju plaća preko računa, koji isporučuje upravitelj zgrade. Taj dio računa na godišnjoj razini iznosi u Zagrebu (za one koji su priključeni na TE-TO) između 25% i 40% ovisno da li se u taj fiksni dio uračunava i energija za zagrijavanje tople vode ili ne.

Na takav način EIHP želi povećati naplativost potraživanja toplinara, a na štetu građana koji pošteno podmiruju svoje obaveze. Ako bi se prihvatio prijedlog EIHP, tada bi pošteni građani morali financirati druge vlasnike stanova u svojoj zgradi koji ne žele plaćati račune, pa i račune za grijanje. Preostaje im da oni sami pokreću dugotrajne i skupe sudske sporove umjesto toplinarskih tvrtki. To je evidentan primjer nedopustivog pogodovanja EIHP toplinarskom lobiju. Što bi se dogodilo da istim putem krenu i oni koji izdaju račune za električnu energiju, plin itd.? Bolje je i ne govoriti što bi se dogodilo suvlasnicima zgrada koji stanuju u zgradama s mješovitom namjenom gdje tvrtke odlaze u stečaj i NIKADA se neće moći naplatiti najveći dio potraživanja i to opet na kraju dugotrajnih i skupih sudskih sporova. To najbolje znaju upravitelji zgrada i udruge stanara.

Zato hitno treba obavijestiti sve predstavnike suvlasnika i vlasnike stanova da ne sklapaju nikakve dodatne ugovore koji bi ih obvezivali na razdvajanje računa za toplinsku energiju.

Ovdje se uvodi još jedna novima, koja je već ranije procurila u medije. To je uvođenje naknade za poticanje učinkovitosti grijanja, koja do sada nije postojala, a koja se, prema medijima, odnosi na one vlasnike stanova koji ne budu ugradili razdjelnike topline ili kalorimetre. Drugim riječima, zamjena za enormne kazne koje su još uvijek važeće prema sadašnjem ZTTE (10.000 do 50.000 kuna).

Na temelju samo ove dvije stvari koje su ovdje navedene, ali uzimajući u obzir i sve što je bilo vezano uz Analizu implementacije Direktive o energetskoj učinkovitosti u dijelu mjerenja u sustavima daljinskog grijanja iz 2016. (popularno nazvana u javnosti Studija o razdjelnicima) prema mom mišljenju može se jasno zaključiti da se EIHP kompromitirao te da takav dokument ne može i ne smije biti osnova za donošenje Izmjena i dopuna ZTTE. Isto tako, moraju se imenovati odgovorni koji za to trebaju snositi i odgovarajuće posljedice budući je već davno upozoravano da Izmjene i dopune ZTTE ne mogu raditi isti oni ljudi koji su doveli hrvatske građane u ovakvu pat poziciju. Uostalom, što reći o onima koji su zakon iz 2013. godine bili nazvali Zakon o TRŽIŠTU toplinske energije, kad tržište toplinske energije ne postoji, a praktično i ne može niti postojati.

U nacrtu Analize i podloga za energetsku strategiju Republike Hrvatske - ZELENA KNJIGA želi se pokazati gotovo idilična situacija u toplinarstvu nigdje ne navodeći sve kontroverze postojećeg ZTTE pa i želje dijela korisnika usluge centralnog grijanja za izdvajanjem iz sustava, što je jedan dio i napravio. Između ostalog, želi se pokazati kako iz godine u godinu raste broj korisnika centralnog grijanja pa na str. 112 iz tablice se može vidjeti da je od 2012.-2016. porastao broj korisnika za gotovo 15.000 korisnika ili više od 10% ne navodeći izvor tih podataka. Međutim, iz godišnjih izvješća HERE, koja se prihvaćaju u Saboru, prikazani su sasvim drugi brojevi te je za navedeno razdoblje broj korisnika porastao tek oko 1.000 s tim da ni danas još nije dosegnut broj korisnika iz 2009. što se namjerno ne želi istaknuti (za ranije razdoblje nema raspoloživih podataka). Postavlja se pitanje tko barata lažnim podacima: EIHP da ciljano obmanjuje hrvatsku javnost ili HERA koja tada ciljano obmanjuje zastupnike u Saboru i cijeli hrvatski narod? A takvih podataka u usporedbi različitih službenih dokumenata ima još dosta.

Na kraju, stječe se dojam da je ministar Ćorić namjerno otegao s donošenjem Izmjena i dopuna ZTTE kako bi se prije toga objavila ova analiza. Razlozi mogu biti dvojaki.

Prvi je činjenica da je ministar Ćorić prvi od svih dosadašnjih ministara jasno obznanio da na izmjenama i dopunama ZTTE radi i EIHP. Možda je htio skinuti stigmu sa MZOE i prebaciti svu krivnju na EIHP. Stoga je i ova analiza trebala biti lakmus papir javnosti kako će reagirati na ono što sadrži ova analiza.

Drugi mogući razlog je možda traženje alibija u ovoj analizi da se sve što je u njoj navedeno može implementirati u izmjene i dopune ZTTE. Međutim, treba znati da je EIHP osnovan od strane Republike Hrvatske, da je praktično produžena ruka MZOE i prema mom mišljenju nije neovisan u svojim analizama. Dapače, prema onome što se sada uvodi u pogledu razbijanja cjelovitog računa za isporučenu toplinsku energiju na dva dijela ne predstavlja ništa drugo nego, po mom mišljenju, pogodovanje toplinarskom lobiju, a na štetu hrvatskih građana. Koji nažalost plaćaju takve studije EIHP.

Sada ostaje samo da se vidi koja će od ovih pretpostavki zaživjeti u stvarnosti.

prof.dr.sc. Ivica Džeba

Plus hosting - banner

Provjerite račune i zatražite povrat preplaćenih sredstava

 


UZP Kutina: Epilog s E.on-om: Provjerite račune i zatražite povrat preplaćenih sredstava!

Opširnije...

Ključne riječi koje pokreću prisluškivanje preko mobitela

 


Ključne riječi koje pokreću prisluškivanje preko mobitela! Stručnjak tumači što se zbiva, što poduzeti

Opširnije...

5. paket mjera za zaštitu od rasta cijena

Vlada RH: 5. paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...