Odbijanje cijepljenja je strah, nesigurnost i manjak znanja o cjepivu protiv bolesti COVID-19.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Na našim kovanicama nalaziti šahovnica, kuna, geografska karta Hrvatske, glagoljica te Nikola Tesla.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva


Zadruga za etično financiranje

Zagreb, 17. April 2018. Struktura vlasništva i nediversificiranost bankarskog sektora jedan je od najvećih gospodarskih problema Hrvatske. Bankarski sektor, koji je praktički u 90%-tnom vlasništvu stranih banaka, izravni je uzrok vrlo niske stope financiranja poduzetničkih projekata u Hrvatskoj (svega oko 30% kredita odlazi poslovnim subjektima).

Također, nerazvijenost bankarskog i financijskog sustava općenito otežava adekvatno korištenje EU sredstava zbog nedostatka kvalitetnih programa predfinanciranja i sufinanciranja projekata koji su korisnici bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Međutim, bespovratna sredstva ESIFa samo su manji dio sredstava dostupnih Hrvatskoj. Uz njih na rasopolaganju su još i stotine milijuna EUR dostupnih putem razvojnih financijskih instrumenata EU koje bi trebale plasirati hrvatske financijske institucije. Međutim postojeće banke koje rade u Hrvatskoj skoro uopće nisu zainteresirane za te programe jer bi putem njih morali plasirati povoljnija sredstva s nižom profitnom maržom što im nije u interesu.

ZEF je u 4 godine svoga rada uz podršku EaSI programa EU razvio modele i infrastrukturu koji su usmjereni prema poticanju i podržavanju razvojnih politika koje je Hrvatska kao članica Unije prihvatila, prije svega politike usmjerene prema poticanju ruralnog razvoja, sprečavanja depopulacije ruralnih sredina, poticanju zapošljavanja ugroženih skupina, poticanje financiranja SMEa, tehnoloških i društvenih inovacija te projekata obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kružnog gospodarstva. ZEF već sada provodi jedini specijalizirani program financiranja ruralnog razvoja putem predfinanciranja i sufinanciranja programa ruralnog razvoja koji se kroz mjeru 19 plasiraju putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG) i LEADER program te program financiranja projekata društvenog poduzetništva. U tu svrhu je ZEF do sada osigurao oko 3 milijuna HRK.

Međutim pravi efekt i puni učinak potencijala iskorištavanja EU sredstava može se ostvariti isključivo putem osnivanja specijalizirane financijske institucije - etične banke koja će predstavljati ključan element infrastrukture za poboljšavanje plasmana sredstava iz EU fondova (ESIF) kao i infrastrukture za plasman sredstava iz financijskih instrumenata podržanih od strane EU putem EIBa, EIFa i EBRDa za sve ključne segmente gospodarstva. Zbog će ZEF početi raditi na stvaranju široki nacionalnog konsenzusa oko potrebe jačanja domaćeg bankarskog sektora s diversificiranim poslovnim modelima među kojima se model etičnog bankarstva ističe kao jedan od njih.

Etične banke uspješno posluju u 15 država Europske unije i 50-ak država svijeta te pokazuju da su po svom profilu rizika najsigurnije banke na svijetu s udjelom loših kredita od svega 2% te da imaju iznimno velik učinak na razvoj zajednica i gospodarstva u regijama u kojima djeluju. ZEF od svojeg osnivanja 2014. godine aktivno radi na izradi modela kojima u navedenim područjima nudi rješenja u skladu s navedenim progresivnim politikama - od predlaganja osnivanja specijaliziranog fonda za društveno poduzetništvo i društveni učinak po tzv. EUSEF modelu (European Union Social Entrepreneurship Fund), preko nuđenja konkretnih projekata iz domene svoje ekspertize (prvo energetski neovisno brodogradilište - Leda, Korčula) pa do modela visokovrijedne održive inkluzivne stanogradnje koji priprema s Gradom Križevcima.. Iako je u više navrata sudjelovao u predlaganju rješenja i za cijeli niz gorućih pitanja hrvatskog gospodarstva pa između ostaloga i u slučaju Agrokora za što za razliku od drugih konzultanata nije uzeo nikakvu novčanu naknadu te iako je u sklopu toga prvi ponudio sustavno rješenje, sužbene institucije ignorirale su ta rješenja.

ZEF će ih zbog toga početi objavljivati javno kako bi se vidjelo da postoji realna mogućnost izgradnje bolje i pravednije ekonomije u Hrvatskoj. Uskoro ćemo u ZEF-u obilježiti 4. rođendan i u tom smo periodu obilazeći najudaljenije dijelove Hrvatske upoznali zaista mnoštvo pojedinaca i organizacija, radnih kolektiva, koji zaista rade zanimljive stvari i na zanimljive, često i održive načine, doprinose ekonomiji stvaranjem dodane vrijednosti. Tako smo uspjeli i okupiti približno 1.400 članova. Osim fizičkih osoba, članove čine poduzeća, zadruge, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, sindikati, LAG-ovi, jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije. Članovi Zadruge ujedno su i suvlasnici njezine imovine koji demokratskim putem, po principu “jedan član – jedan glas”, odlučuju o svim važnim pitanjima vezanima uz rad ZEF-a te biraju i razrješuju članove tijela Zadruge.

Učlanjenjem u Zadrugu članovi dobivaju platformu za međusobno umrežavanje, suradnju i plasman svojih roba i usluga, pristup uslugama poslovnog i financijskog savjetovanja. Zatim, podršku u izradi projektnih prijedloga vezanih uz EU fondove, ali i mogućnost ostvarivanja različitih pogodnosti na internom tržištu ZEF je odlukom Skupštine u jesen prošle godine pokrenuo proces dokapitalizacije Tesla štedne banke s ciljem njezinog potpunog preuzimanja. U tom procesu poduzeli smo sve neophodne korake po najvišim pravilima struke kako bismo navedeni cilj i ostvarili, međutim, u petak 29.3. Trgovački sud u Zagrebu donio je odluku o otvaranju stečaja nad Tesla štednom bankom d.d. U svom rješenju o pokretanju stečaja, sud nije spomenuo da je pismenim putem na urudžbenom odjelu zaprimio naš zahtjev za sudjelovanjem u postupku kao niti da je zaprimio zahtjev većinskih dioničara za odbacivanje stečaja iako smo zadovoljavali financijske i kadrovske sposobnosti za dokapitalizaciju banke.

Stoga će ZEF nastaviti svoje aktivnosti s ciljem ulaska na hrvatsko bankarsko tržište putem podnošenjem novog zahtjeva za bankarsku licencu.

  

Kontakt Iva Kvakić, 095 548 0017, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Plus hosting - banner
 


Objavljen je prvi pregled podataka iz sustava Evidencija lokacija odbačenog otpada.

Opširnije...
 


Ustavni sud je zaključio da su odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti kontradiktorne.

Opširnije...

Provjerite učinkovitost proizvoda i ukupne troškove!

 


Nova mrežna aplikacija koja podržava odabir učinkovitih kućanskih i elektroničkih uređaja

Opširnije...

Pošiljke s robom iz trećih zemalja

 


Dodatno pojašnjenje HAKOM-a vezano za poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja od 1. 7.

Opširnije...

FINA upozorava - pazite na opis plaćanja

 


Fina upozorava uplatitelje pomoći stradalima u potresu: pazite na opis plaćanja!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...