Prevareni ste. Kome ćete se obratiti za pomoć?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Djelatnici ZHM heroji

Opširnije...
 

Zaboravite plastične vrećice i plastično suđe, ovaj trgovački lanac potpuno ih je ukinuo.

Opširnije...


Studija provedbe ZoZP

Razvojna organizacija zaštite potrošača (ROZP) provela je istraživanje i napravila Studiju o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za zaštitu potrošača. Ustanovili su da postojeći model marginalizira udruge u politici zaštite potrošača te da je prijeko potrebna reorganizacija cjelokupnog sustava.

>>> Aleksić: Predložem da Sabor osnuje odbor za zaštitu potrošača

Što je Studija pokazala i što je potrebno promijeniti za Lider je objasnio savjetnik za zaštitu potrošača i voditelj istraživanja Željko Tomašić.

Njegovo pojašnjenje prenosimo u cijelosti:

Zadatak Studije nije donošenje konkretnih prijedloga za promjenu mjera javnih politika. Ipak, može se zaključiti da je vrlo velika vjerojatnost da postojeći model organizacije i provedbe potpore udrugama za zaštitu potrošača, a time i stvaranje sinergije svih nositelja zaštite potrošača, treba mijenjati, jer se bez konkretnog nadzora i adekvatnih financijskih rješenja za udruge za zaštitu potrošača ne može efikasno ostvariti zaštitu sigurnosti i prava potrošača kao prioritet svih politika Republike Hrvatske.

Postojeći model marginalizira udruge u politici zaštite potrošača, pa se politika zaštite potrošača svodi na demokratski ukras javno-trgovačkog lobija.

U središtu interesa trebala bi biti reorganizacija cjelokupnog sustava, od promjene resora za zaštitu potrošača u Vladi RH (ili osnivanje nezavisnog tijela provedbe politike zaštite potrošača), do ustrojavanja efikasne i transparentne potpore udrugama za zaštitu potrošača.

>>> Indeks očekivanja potrošača prvi put u pozitivi od 2007.

ROZP od 16. lipnja vodi Direktorij sastavljen od četiri direktorice:
 • Sanja Keretić, direktorica za financije i resurse
 • Maja Jezernik, direktorica za pravne poslove
 • Tanja Popović Filipović, direktorica za međunarodnu suradnju i strategiju razvoja
 • Dijana Kladar, direktorica za zagovaranje 

 Studija je pokazala da unatoč propisima (prvi Zakon o zaštiti potrošača 2003.) koji uređuju osnivanje i rad Savjeta za zaštitu potrošača pri općinama i gradovima u praksi je situacija znatno drugačija. Još uvijek na području RH postoje JLS (općine i gradovi), te tijela javne vlasti koji nisu formirali Savjete za zaštitu potrošača i ispunili zakonsku obvezu. Veći je broj onih koji formalno imaju osnovane Savjete, ali nisu održali niti jednu sjednicu. Temeljna zadaća svih dionika uključenih u provedbu politike zaštite potrošača je poticati osnivanje i aktivan rad Savjetodavnih tijela za zaštitu potrošača, kako bi postigli transparentno tržište pri pružanju javnih usluga. Povećanje broja aktivnih Savjeta može se realizirati isključivo većom povezanosti udruga i koordiniranim djelovanjem kroz edukaciju, informiranje i direktnu komunikaciju.

Unatoč propisima većina JRLS ne podupire rad udruga za zaštitu potrošača, dapače djeluje destimulativno za organizaciju civilnog društva vezano za zaštitu potrošača. One JRLS koje daju potporu, osim Grada Zagreba i Međimurske županije, daju zanemarljivu potporu, koja nije temeljem procjene potrebe aktivnosti iz područja zaštite potrošača, već da JRLS može iznijeti statistički podataka kako je poduprla rad velikog broja udruga, a da se pri tome potpuno zanemaruje da se sa dodijeljenim sredstvima ne može provesti nijedan projekat od interesa za opće javno dobro, te takva potpora neminovno postavlja pitanja namjenskog trošenja proračunskih sredstava.

Iz Studije proizlaze sljedeće preporuke:

 • Nužno je da nadležne državne institucije ispune svoje zakonske obveze vezano za provedbu zakona i propisa, te da utvrde tko ne poštuje Zakon i primijene zakonom propisane mjere u cilju potpune implementacije Zakona o zaštiti potrošača i Uredbe.
 • Nužno je da se u implementaciju Zakona i Uredbe uključi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u koordinaciji sa resornim ministarstvom za zaštitu potrošača i Nacionalnim vijećem za zaštitu potrošača (U Savjetu za razvoj civilnog društva moraju biti i predstavnici resornog ministarstva za zaštitu potrošača kojih sada nema).
 • Nužno je definirati da je zaštita potrošača područje od posebnog nacionalnog interesa, te ostvariti adekvatan nadzor rada i aktivnosti udruga za zaštitu potrošača.
 • Nužno je osigurati institucionalnu potporu udrugama za zaštitu potrošača, temeljem vjerodostojnih podataka o aktivnostima udruga.
 • Nužno je da resorno ministarstvo (Ministarstvo uprave) sukladno Zakonu o udrugama utvrdi zakonitost rada i djelovanja udruga za zaštitu potrošača, te da se udruge koje ne ispunjavaju uvjete postojanja brišu iz Registra udruga,
 • Nužno je da Vlada RH (resorno ministarstvo) donese Preporuke (Uredbu) kojom će primorati JRLS da poštuju Zakon o zaštiti potrošača, a posebice čl. 25. i 126.
 • Nužno je imenovati Povjerenika za zaštitu potrošača Vlade RH, jer politika zaštite potrošača ne može biti samo „posao“ resornog ministarstva, jer je to međuresorska politika koju kao jednu od prioritetnih politika EU provodi Vlada RH, a Vlada se ne može personalizirati u jednom ministarstvu.

Pročitajte cjelovitu Studiju o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača.

Lider medija

Plus hosting - banner
 

Potrošači, ovi savjeti će vam pomoći izbjeći neugodnosti, probleme, možda i tragičan ishod.

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...
Plus hosting - banner

Sedma radionica: "Potrošačka školica"

 

Održana sedma informativno-edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica"

Opširnije...

GI ProbudiKA: Važno je podići cijene

 

GI ProbudiKA o odvozu otpada: Najjednostavnije je podići cijene, treba misliti na sutra.

Opširnije...

PBZ: Odluka o promjeni naknada

 
Privredna banka Zagreb: Odluka o promjeni naknada u platnom prometu - Regulativa (Eu) 924/2009
Opširnije...

U Viškovu konferencija New Deal za potrošače

 
"POTROŠAČICA" - društvo za zaštitu potrošača Hrvatske: Konferencija "New Deal" za potrošače.
Opširnije...