Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Za predsjednika Savjeta je izabran gospodin Danko Relić, a za zamjenicu gospođa Nikolina Klaić.

Opširnije...


ROZP članica ECU

„European Consumer Union“ je nova krovna organizacija na razini EU koja je službeno predstavljena u Bruxellesu europskim institucijama (Europskoj komisiji, članovima Europskoga parlamenta i Europskog ekonomskog i socijalnog odbora).

Predstavljanje je održano 5. ožujka u Europskom parlamentu pod nazivom „Nadolazeći EU izbori: jačanje Europske unije za snažniju zaštitu potrošača“ pod domaćinstvom talijanskog člana parlamenta Viottia (S&D).

Promotori novorođene organizacije „European Consumer Union“ (ECU) su talijanske organizacije Federconsumatori i Cittadinanzattiva. ECU se sastoji od 22 potrošačke organizacije iz 16 država članica i jedna dodatna država članica, kao što je ratificirano tijekom  glavne skupštine EPU u listopada 2018. godine u Parizu.

Republiku Hrvatsku predstavlja Razvojna organizacija zaštite potrošača (ROZP).

European Consumer Union rezultat je rastuće osviještenosti građana da potrošači još uvijek nisu odgovarajuće predstavljeni na razini Europske unije, koja u kontekstu novog programa za potrošače (New Deal for Consumers) želi osnažiti zaštitu ranjivih ljudi, koja nastoji izbjeći podjelu između prvo i drugorazrednih građana u vidu dostupnosti robi i javnih usluga te smanjiti ekstremne tržišne nejednakosti koje još uvijek postoje ne samo između potrošača različitih država članica nego i unutar svake pojedine države članice.

To je osviještenost koja u kohezivnoj i ujedinjenoj Europi pronalazi odgovarajući kontekst za suradnju, tako da se u postupku donošenja politika veći naglasak stavlja na perspektivu građana, pokazujući da se Europska unija i njezine institucije uistinu brinu za zaštitu interesa njezinih građana.

„Protest za pažljiviju Europu koja uzima u obzir svakodnevne zahtjeve i konkretne potrebe ljudi već se duže vrijeme širi kroz kontinentom, gdje ljudi zahtijevaju manje financijske ekonomije i više „prave“ ekonomije. U kontekstu potrošačkih politika, koje su sada gotovo u cijelosti u rukama Europske unije, navedeni legitiman zahtjev podržava i promiče European Consumer Union, koja je predana zastupanju potreba i zahtjeva europskih građana na konstruktivan način prema javnim i privatnik sudionicima“ – imenovani predsjednik ECU Sergio Veroli.

European Consumer Union (ECU) je europska potrošačka organizacija usklađena sa svim uvjetima postavljenima od strane europskih institucija. ECU je nevladina i neprofitna organizacija koja je neovisna od industrijskih, komercijalnih i poslovnih aktivnosti i drugih sukobljavajućih interesa. Primarni cilj je promocija i zaštita zdravlja, sigurnosti, ekonomskih i pravnih interesa europskih potrošača. ECU je ovlaštena zastupati interese potrošača na razini unije od strane organizacija u najmanje polovici država članica te je aktivna i na regionalnoj i nacionalnoj razini. Članice organizacije sastoje se od predstavnika potrošača u skladu s njihovim nacionalnim pravilima ili praksom.

Kao krovna potrošačka organizacija, ECU djeluje u skladu sa svim europskim načelima te nastoji ostvariti socijalnu solidarnost i zaštitu prava korisnika i potrošača na nacionalnoj i europskoj razini u svim područjima njihovog interesa.

 Uprava:

 • Predsjednik: Sergio Veroli, Federconsumatori, Italija.
 • Podpredsjednici: Bozena Stasenkova, Udruga potrošačkih organizacija u Slovačkoj; Guy Beaune, Indecosa-CGT, Francuska.
 • Generalni sekretar: Mariano Votta, Cittadinanzattiva Onlus – Active Citizenship Network, Italija.
 • Koordinator etičkog odbora: Alvita Armanaviciene, Lithuanian National Consumer Federation.

 

Članice:

 1. Hrvatska: RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZASTITE POTROSACA - ROZP
 2. Cipar: CYPRUS CONSUMERS UNION & QUALITY OF LIFE
 3. Republika Češka: CONSUMER DEFENCE ASSOCIATION OF MORAVIA AND SILESIA
 4. Estonija: NGO HOUSE OF CONSUMERS COOPERATION
 5. Francuska: INDECOSA CGT
 6. Grčka: EEKE – UNION OF WORKING CONSUMERS OF GREECE
 7. Mađarska: FEBESZ – NATIONAL FEDERATION FOR THE PROTECTION OF CONSUMERS’ AND PATIENTS’ RIGHTS
 8. Italija: CITTADINANZATTIVA ONLUS
 9. Italija: FEDERCONSUMATORI & FEDERCONSUMATORI PIEMONTE
 10. Italija: MOVIMENTO CONSUMATORI
 11. Latvija: IMPACT 2040
 12. Litva: CONSUMER RIGHTS PROTECTION CENTER NGO “SAUGOK SAVE”
 13. Litva: LITHUANIAN NATIONAL CONSUMER FEDERATION
 14. Litva: LITHUANIAN CONSUMER ASSOCIATION
 15. Malta: ASSOCIATION FOR CONSUMER RIGHTS -ACR
 16. Poljska: FUNDACJA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE
 17. Rumunjska: FEDERATION OF CONSUMER ASSOCIATIONS
 18. Srbija: CONSUMERS CENTER OF SERBIA – CEPS
 19. Slovačka: ASSOCIATION OF CONSUMER ORGANIZATIONS IN SLOVAKIA
 20. Slovačka: SLOVAK CONSUMERS PROTECTION
 21. Španjolska: ADICAE – CONSUMIDORES CRITICOS, RESPONSABLES Y SOLIDARIOS
 22. Švedska: KONSUMENT FORUM

Kontakt:

Giuseppe Perretti, službenik za komunikaciju s EU institucijama kod European Consumers Union (ECU)

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; mobile: +32 497 28 60 79

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Webpage: http://europeanconsumersunion.eu

Facebook: www.facebook.com/unionedeiconsumatorieuropei

Bruxelles, 15. ožujka 2019. godine

======================================

“European Consumer Union”: New EU consumer organization officially presented at the EU Parliament (pdf)

Plus hosting - banner

Završetak projekta "POTROŠAČKA ŠKOLICA"

 


Udruge "MREŽNICA": Prije godinu dana započela je provedba projekta “Potrošačka školica”.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...