Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Za predsjednika Savjeta je izabran gospodin Danko Relić, a za zamjenicu gospođa Nikolina Klaić.

Opširnije...

Dopunjen ZoZP

Od veljače na snazi je izmijenjen i dopunjen Zakon o zaštiti potrošača.

Hrvatska je prvi takav zakon donijela prije 16 godina te je on, prema ocjenama raznih udruga za zaštitu potrošača bio i najbolji. Kako kaže Zlatko Polišanski, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Međimurske županije “Međimurski potrošač”, kasnije su usvajani novi zakoni te jako puno izmjena i dopuna tih zakona, no gotovo uvijek na štetu potrošača.


U Međimurskoj županiji djeluju dvije udruge za zaštitu potrošača. Svi gradovi i općine moraju imati savjetodavna tijela za zaštitu potrošača u čijem je sastavu bar jedan predstavnik udruge za zaštitu potrošača koje imenuju udruge.

Rezultati samo ujedinjavanjem!

– Donedavno je Ministarstvo gospodarstva financiralo besplatna savjetovališta potrošača, koja su djelovala pri udrugama potrošača (Zagreb, Split, Osijek, Pula, Varaždin, Duga Resa), ali je to početkom ove godine ukinuto, tako da su potrošači ostali prikraćeni za tu besplatnu uslugu, a godišnje se putem savjetovališta davalo oko 25.000 savjeta. Sada j tu funkciju preuzelo samo Ministarstvo pa tako njihovi zaposlenici daju besplatne savjete na broj telefona 0800/414-414. “Međimurski potrošač” je član Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, koji se sa Savezom udruga za zaštitu potrošača “Potrošač” ujedinio u novi savez jer smo svjesni da samo ujedinjeni nešto možemo postići i postati ravnopravni partneri zakonodavnim i izvršnim vlastima u zaštiti potrošača.

Ministarstvo je krajem prošle godine raspisalo natječaj za projekte za financijsku pomoć udrugama potrošača (1,4 milijuna kuna), za administrativno kapacitiranje udruga i edukaciju potrošača, ali je nažalost samo 7-8 udruga dobilo sredstva (manje od 400.000 kuna), a sam natječaj je proveden vrlo neprofesionalno i netransparentno. U Hrvatskoj djeluje i Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, u kojem su od 24 člana samo tri iz saveza udruga potrošača, koje se sastaje vrlo rijetko i neredovito (za rad NVZZP zaduženo je Ministarstvo gospodarstva), i uglavnom se ne bavi problemom edukacije i informiranja građana, iako bi mu to trebala biti prioritetna uloga. Hrvatski sabor svake četiri godine donosi Nacionalni program zaštite potrošača (zadnji je donesen za 2017.-2020.), za čije je provođenje također zaduženo Ministarstvo gospodarstva, ali taj Program uglavnom ostaje mrtvo slovo na papiru. Dakle, generalno se može reći da na području zaštite prava potrošača nemamo baš sjajne rezultate – dodaje Polišanski.

Posebna zanimljivost izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača jest da je uvedena obveza osobe koja obavlja poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe na temelju javnog natječaja, za provedbu kojeg su sredstva osigurana u Proračunu Republike Hrvatske: ona mora položiti stručni ispit za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača pri ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača.

Brojne nelogičnosti

– Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je od početka ove godine prestalo financirati savjetovališta za zaštitu potrošača (tako i Varaždinsko savjetovalište za zaštitu potrošača koje je pokrivalo pet županija sjeverozapadne Hrvatske), pa je ta odredba potpuno suvišna i stvara nedoumice kod savjetovanja potrošača koje sve udruge provode i dalje. Određeno je čak i da će ministar nadležan za poslove zaštite potrošača donijeti pravilnik o polaganju ispita u roku od 90 dana od dana stupanja izmjena i dopuna na snagu (7. veljače). Kako pravilnik još nije ni na javnoj raspravi, jasno je da neće biti donesen sukladno Zakonu. Također je određeno da su osobe koje obavljaju poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača dužne položiti stručni ispit u roku od četiri mjeseca od dana stupanja Pravilnika, kojega još nema, na snagu. Budući da je resorno ministarstvo suprotno Zakonu o zaštiti potrošača i Nacionalnom programu zaštite potrošača prestalo financirati savjetovališta u udrugama za zaštitu potrošača (tu je obvezu preuzelo na sebe) jasno je da sami sebe financiraju, a njihovi savjetnici nemaju položen ispit za savjetnika. Tako je jasno da su izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača dane obveze JLS i udrugama za zaštitu potrošača, ali su im drastično sužene mogućnosti sufinanciranja rada i projekata.

Međimurska županija je jedina županija u Hrvatskoj koja objavljuje javne natječaje za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača. I tu je bilo problema te je tek aktualni župan, gospodin Matija Posavec, prihvatio inicijative udruga za zaštitu potrošača i shvatio značaj i potrebu brige za potrošače. Nažalost, to nisu slijedile sve JLS u Međimurskoj županiji, pa tako 30 posto JLS ni na koji način ne podupire rad udruga za zaštitu potrošača, a ostale JLS putem zajedničkih natječaja za sve udruge (iako Zakon traži poseban natječaj) odobravaju 1.000 – 5.000 kuna po projektu, što omogućava udrugama da ostvare Proračun od oko 40.000 kuna, ako se jave bar na desetak natječaja. Tri mjeseca su u tom slučaju potrebna za izradu projekta i tri mjeseca za izradu izvješća, a samo šest mjeseci nam ostaje za potrošače – objašnjava mag. ing. aedif. Željko Tomašić, tajnik Društva Vukanovčar. U Udruzi “Međimurski potrošač” tvrde da udruge potrošača u okviru svojih mogućnosti savjetuju i educiraju potrošače, ali resorno ministarstvo i lokalne
vlasti ne odrađuju u dovoljnoj mjeri zadaće koje im zakoni i programi nalažu.

– Od tri postojeća saveza udruga potrošača, dva su donijela odluku o ujedinjavanju i stvaranju novog saveza – Unije potrošača Hrvatske, koja je postala i pridruženi član BEUC-a, Europske udruge za zaštitu potrošača koja je partner Europske komisije i ima predstavnike u svim radnim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača. Ako znamo da se 70 posto propisa donosi na razini EU i oni obvezuju članice, onda je jako važno da i predstavnici našega Saveza sudjeluju u radnim grupama Europske komisije – objašnjava Polišanski.

Informirajte se!

“Međimurski potrošač” je udruga potrošača osnovana 2004. godine koja je do osnivanja Udruge Vukanovčar pokrivala cijelo područje Međimurske županije. Budući da je ugašeno savjetovalište u Varaždinskoj županiji, pokrivaju i tu susjednu županiju. Njihove savjete možete potražiti u Prelogu utorkom od 9 do 11 sati, u Čakovcu srijedom od 9 do 12 sati te u Murskome Središću utorkom od 17 do 19 sati i četvrtkom od 9 do 11 sati. Radno vrijeme Savjetovališta Društva Vukanovčar je petkom od 18 do 19 sati. Bez oklijevanja se s upitima obratite nekoj od udruga.

Regionalni tjednik

Plus hosting - banner

Završetak projekta "POTROŠAČKA ŠKOLICA"

 


Udruge "MREŽNICA": Prije godinu dana započela je provedba projekta “Potrošačka školica”.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...