Djelatnici ZHM heroji

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


"Pamučne, perive maske“ nemaju propisana svojstva zaštite, nemaju EU izjavu sukladnosti

Opširnije...
 

DAROVANJE VOZILA: Tko je oslobođen od naplate upravne pristojbe kod darovanja vozila?

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji je stupio na snagu početkom godine, mijenjaju se odredbe koje se odnose na oslobođenje od naplate upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila

Upravna pristojba više se neće naplaćivati samo ako je motorno vozilo i registrirano na darovatelja u Republici Hrvatskoj, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu.

Drugim riječima na darovanje se neće platiti upravna pristojba samo ako je darovatelj upisan kao vlasnik u prometnu dozvolu izdanu u RH i uz uvjet da je stjecatelj u srodstvu kako je gore opisano.

Bez obzira je li darovni ugovor sklopljen prije ili poslije 01. siječnja 2020. godine na isti se naplaćuje upravna pristojba jer obveza plaćanja upravne pristojbe nastaje u trenutku registracije motornog vozila na ime stjecatelja. Za darovana vozila (uz uvjet da stjecatelj nije u srodstvu kako je gore opisano) vrijednosti iznad 50.000,00 kn plaća se porez na nasljedstva i darove.

emedjimurje.hr

Plus hosting - banner

Godišnje bacimo oko 400 tisuća tona hrane i namirnica! Više od polovice prehrambenog otpada u cijeloj Europskoj uniji nastaje u kućanstvima. U Hrvatskoj se godišnje baci oko 400 tona zdravstveno ispravnih namirnica.

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

15. ožujka – Svjetski dan prava potrošača

 

Potrošači su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...