Doznajte koje usluge pokriva HZZO, a za koje ćete morati posegnuti u novčanik.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Pozivamo trgovce i potrošače da stanemo na kraj bezrazložnom podizanju cijena.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

 


EUROPSKA UNIJA: Hrvatska na Sudu Europske unije zbog Kodeksa elektroničkih komunikacija

Hrvatska je među 10 zemalja članica EU-a koje je Europska komisija uputila Sudu Europske unije jer nisu u roku uspjele sprovesti Kodeks elektroničkih komunikacija EU-a u nacionalno zakonodavstvo.

Kodeks je stupio na snagu 2018. godine i države članice su imale dvije godine za provedbu njegovih pravila.

Trebao je omogućiti moderniziranje pravila o telekomunikacijama u korist potrošača i industrije stimuliranjem tržišnog natjecanja, poticanjem ulaganja, jačanjem unutarnjeg tržišta i prava potrošača.

Sve kako bi Europljani imali brzu i pouzdanu internetsku vezu bilo na poslu, kod kuće ili u pokretu.

Kako niti nakon tri godine Španjolska, Latvija, Litva, Irska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Švedska i Hrvatska još uvijek nisu ispunile svoje obveze prema Kodeksu da priopće Komisiji svoje nacionalne mjere u prenošenju europske Direktive u nacionalno pravo, Komisija je njihove slučajeve proslijedila Sudu.

Prema članku 260. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), ako država članica ne prenese Direktivu koju su usvojili Europski parlament i Vijeće u nacionalno pravo u potrebnom roku, Komisija može pozvati Sud Europske unije da nametne financijske sankcije.

Studioeuropa.online

Plus hosting - banner

Diskriminacija potrošača u Karlovcu

 


Udruga KORANA: Otvoreno pismo Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca  

Opširnije...

Povoljna cijena el. energije za obrtnike

 


UZP Kutina obavještava obrtnike, da iskoriste mogućnost smanjenja računa za el. energiju.

Opširnije...

Koliko novca uvijek treba imati kod kuće

 


Stručnjaci za prava potrošača preporučuju da je novac najsigurnije čuvati u sefu.

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...